Vorstandschaft

Funktion Name Telefon Wohnort
1. Schützenmeisterin Angela Haas (08727) 1094 84326 Falkenberg
2. Schützenmeister Franz Petrinic (08565) 1213 84385 Egglham
1. Schatzmeister Ernst Brem (08731) 40775 84130 Teisbach
1. Sportleiter Markus Busler (09951) 59704 94405 Landau
1. Schriftführer Herbert Blenk (09954) 700713 94436 Simbach

Ausschussmitglieder:
Josef Aßbeck, Günter Dietl, Josef Fischer, Stefan Fuchs, Hans Haas, Christian Heubl, Fannerl Kreil, Uwe Strobelt, Peter Schaunik

Schützenkönige

Jahr Schützenkönig Wurstkönig Brezenkönig
2020 Alois Pfaffinger Georg Lederer Harald Grabmeier
2019 Georg Lederer Hans Haas Alois Pfaffinger
2018 Hans Haas Alois Pfaffinger Georg Lederer
2017 Hans Haas Georg Lederer Franz Petrinic
2016 Georg Lederer Hans Haas Franz Petrinic
2015 Georg Lederer Hans Haas Georg Ganghofer
2014 Alois Pfaffinger Georg Lederer Hans Haas
2013 Alois Pfaffinger Georg Lederer Hans Haas
2012 Alois Pfaffinger Josef Fischer Hans Haas
2011 Franz Petrinic Hans Haas Josef Aßbeck
2010 Hans Haas Josef Fischer Alois Pfaffinger
2009 Georg Ganghofer Alois Pfaffinger Hans Haas
2008 Franz Petrinic Georg Ganghofer Heinrich Altmann
2007 Josef Fischer Georg Ganghofer Hans Haas
2006 Angela Haas Franz Petrinic Otto Wimmer
2005 Hans Haas Josef Fischer Franz Petrinic
2004 Josef Fischer Georg Ganghofer Angela Haas
2003 Hans Haas Angela Haas Georg Ganghofer
2002 Hans Haas Georg Ganghofer Klaus Hofer
2001 Georg Lederer Hans Haas H. Haderer
2000 Klaus Hofer Otto Mögele Hans Haas
1999 Hans Haas Georg Lederer Otto Mögele
1998 Johann Fellner - -
1997 Georg Ganghofer - -
1996 Günter Dietl - -
1995 Franz Petrinic - -
1994 Johann Fellner - -
1993 Helmut Becker - -
1992 Franz Petrinic - -
1991 Georg Ganghofer - -
1990 Franz Petrinic - -
1989 Josef Aßbeck - -
1988 Josef Aßbeck - -
1987 Josef Fischer - -
1986 Peter Zehentmeier - -
1985 Josef Fischer - -
1984 Bruno Reckziegel - -
1983 Günter Dietl - -
1982 Dieter Löw - -
1981 Georg Ganghofer - -

Bisherige Vorstandschaften

Periode 1. Vorstand 2. Vorstand Kassier Schriftführer Sportleiter
2018-2020 A. Haas F. Petrinic E. Brem H. Blenk M. Busler
2016-2018 A. Haas F. Petrinic E. Brem H. Blenk M. Busler
2014-2016 A. Haas F. Petrinic E. Brem H. Blenk M. Busler
2012-2014 A. Haas F. Petrinic E. Brem H. Blenk M. Busler
2010-2012 A. Haas F. Petrinic E. Brem H. Blenk M. Busler
2008-2010 A. Haas F. Petrinic E. Brem J. Fischer M. Busler
2006-2008 A. Haas F. Petrinic E. Brem J. Fischer M. Busler
2004-2006 U. Hofner F. Petrinic E. Brem J. Fischer M. Busler
2002-2004 U. Hofner F. Petrinic E. Brem J. Fischer G. Lederer
2000-2002 K. Hofer F. Petrinic E. Brem J. Fischer O. Mögele
1998-2000 K. Hofer F. Petrinic E. Brem J. Fischer O. Mögele
1996-1998 K. Hofer F. Petrinic E. Brem J. Fischer M. Aigner
1994-1996 F. Petrinic H. Schweitzer E. Brem J. Fischer A. Eder
1992-1994 F. Petrinic E. Wanninger E. Brem J. Fischer A. Eder
1990-1992 F. Petrinic E. Wanninger G. Dietl J. Fischer F. Hanseder
1988-1990 G. Ganghofer H. Altmann G. Dietl J. Fischer F. Hanseder
1986-1988 G. Ganghofer H. Schweitzer G.Dietl J.Fischer F. Hanseder
1984-1985 K.Hiendlmayer F. Hanseder G. Dietl J. Fischer G. Ganghofer
1982-1983 R. Werle F. Hanseder G. Dietl J. Fischer G. Ganghofer
1980-1981 R. Werle R. Suchy J. Aßbeck J. Fischer G. Ganghofer
1979-1980 D. Löw G. Feicht R. Suchy B. Reckziegel G. Ganghofer
1978-1979 R. Suchy M. Brunner J. Aßbeck J. Ilg G. Ganghofer
1977-1978 M. Brunner R. Feicht A. Biberger M. Schachtner G. Feicht